9 Aleq Manukyan St. Rooms 202,102 , AUA Business Centre Yerevan, 0070, Armenia

Ալեք Մանուկյան, 9,202,102 սենյակներ, ՀԱՀ բիզնես կենտրոն Երեւան 0070, Հայաստան

Awesome Image

Frames

Շրջանակներ

Visit our optical gallery located at our clinic where we provide quality designer frames imported from Europe and North America.Our many brand names include Vogue, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, Prada, Versace, Bulgari, Burberry, Polo,Adidas,Silhouette,Nike. We also carry frames for children.

Այցելե՛ք մեր կենտրոնի օպտիկական սրահը, որտեղ կգտնեք անվանի դիզայներական արտադրության շրջանակներ՝ ներկրված Եվրոպայից եւ Հյուսիսային Ամերիկայից:

For our value conscious patients we offer many quality frames at discounted prices. Our trained technician can help you select a frame that is suitable to your face, your prescription, your needs and your budget.

Մեզ մոտ ներկայացված են շատ ֆիրմային անվանումներ՝ Vogue, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, Prada, Versace, Bulgari, Burberry, Adidas, Silhouette, Nike որոնք պարբերաբար թարմացվում են:

Մենք ունենք նաեւ շրջանակներ երեխաների համար:

Services

Ծառայություններ

Book Appointment Ամրագրել Հանդիպում

We protect
your eye
vision

Մենք պահպանում ենք
Ձեր
տեսողությունը: