9 Aleq Manukyan St. Rooms 202,102 , AUA Business Centre Yerevan, 0070, Armenia

Ալեք Մանուկյան, 9,202,102 սենյակներ, ՀԱՀ բիզնես կենտրոն Երեւան 0070, Հայաստան

Awesome Image

Mr. Jean Djandjapanyan – Executive Director

Պարոն Ժան Ճանճապանյան - Տնօրեն

Another face our patients will frequently encounter at our clinic is that of our Executive Director Mr. Jean Djandjapanyan. He has occupied this position at Optomed Canada since our inception in 2005. Having graduated with a Master’s Degree in Law at the Moscow New Law Institute in 2005, he brings his management and administrative knowledge and skills to the daily management of Optomed Canada.

Պարոն Ժան Ճանճապանյանը զբաղեցնում է "Օպտոմեդ Կանադայի" հայաստանյան մասնաճյուղի գործադիր տնօրենի պաշտոնը բացման օրվանից:

2005թ. ստանալով իրավաբանության մագիստրոսի կոչում Մոսկովյան "Նոր Իրավունքի" ինստիտուտում` նա ներկայումս կիռարում է իր կառավարման եւ վարչական գիտելիքներն ու ձեռք բերված հմտությունները "Օպտոմեդ Կանադայի" ամենօրյա կառավարման գործում:

Book Appointment Ամրագրել Հանդիպում

We protect
your eye
vision

Մենք պահպանում ենք
Ձեր
տեսողությունը: